NÁVRH NA ZDRAVOTNÍKA KK ROKU 2017

Základní informace o nominovaném
   (* - povinné položky)
  Jméno :*   
  Příjmení :*   
  Adresa trvalého bydliště :   
  Kontaktní adresa :   
  liší-li se od adresy trvalého bydliště)
  Telefon :   
  E-mail :   

  Kategorie nominace :   
Zdůvodnění návrhu nominace : *   
(stručný popis důvodů nominace; např. velmi lidský a laskavý přístup k pacientům, trpělivost, empatie, odborné znalosti apod.)
Nominaci podává :
Jméno :*   
Příjmení :*   
Adresa trvalého bydliště :*   
Telefon :*   
E-mail :*   


(Odesláním formuláře dává nominující výslovný souhlas, aby orgány veřejné správy pro účely řízení o tomto návrhu zpracovávaly osobní údaje nominujícího v nezbytném rozsahu dle platných právních předpisů a po dobu nezbytně nutnou. Nominující stvrzuje, že je poučen o právech a povinnostech, které plynou ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.)
Jiří Heliks © 2017