Velký Luh Velký Luh Velký Luh Velký Luh
Povinné informace 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název  
  Úplný oficiální název povinného subjektu.

 2. Důvod a způsob založení (doc)  
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.

 3. Organizační struktura (doc)  
  Popis organizační struktury povinného subjektu. 

 4. Kontaktní spojení   
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna, úřední hodiny...

   
 5. Bankovní spojení

 6. IČ: 00883603

 7. DIČ: CZ00883603 
  jsme plátci DPH

 8. Dokumenty - rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 9. Žádosti o informace (doc)  
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
  Přijaté žádosti a odpovědi

 10. Příjem žádostí a dalších podání (doc) 
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.

 11. Opravné prostředky (doc)  
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
  - Formulář - žádost o kácení dřevin (doc)
  - Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů ze žump, septiků a domovních ČOV (doc)

 13. Návody pro řešení životních situací  
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

 14. Nejdůležitější předpisy  
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  - Obecně závazné vyhlášky

 15. Úhrady za poskytování informací  - Sazebník úhrad (pdf)
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

    
 16. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
  16.2 Výhradní licence
  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

 17. Výroční zprávy o poskytování informací 
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
  17.1 Rozsudky - prozatím nebyl žádný rozsudek vydán.
  17.2 Výdaje na soudy - prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje

© Karlovarský kraj