Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana oficiální stránky obecního úřadu

Úvodní stranaHistorie obceZastupitelstvo obceObecní úřadÚřední deskaVyhláškyUsnesení zastupitelstvaPovinné informace dle ISVSHrad Seeberg
Historie hraduKontaktSlužby a expozice
Naučná stezkaKostel Sv. WolfgangaPoustecký občasník

NAVRCHOLU.cz
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 1. Oficiální název 
  Úplný oficiální název povinného subjektu 
 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.
 4. Kontaktní spojení   
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 
 5. Bankovní spojení
 6.  
 7. DIČ:
  nejsme plátci
 8. Dokumenty - rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
 9. Žádosti o informace  
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
  Pravidla vyřizování stížností (pdf)
 11. Opravné prostředky (pdf)  
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
  - obec nevydala žádné formuláře
 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  
 15. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 16. Licenční smlouvy -vzory licenčních smluv
  - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy    
 17. Výroční zpráva o poskytování informací
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.

© Karlovarský kraj      |     Prohlášení o přístupnosti