Hlavní stránka Hlavní stránkaÚřední deskaÚzemní plán


 Povinné informace dle ISVS

  1. Oficiální název  
   Úplný oficiální název povinného subjektu.
  2. Důvod a způsob založení  
   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
  3. Organizační struktura  
   Popis organizační struktury povinného subjektu. 
  4. Kontaktní spojení  
   Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 
    
  5. Bankovní spojení:
  6. IČ: 
  7. DIČ: nejsme plátci
  8. Rozpočet
   Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
  9. Žádosti o informace  
   Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
  10. Příjem žádostí a dalších podání  
   Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
  11. Opravné prostředky  
   Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  12. Formuláře
   Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
  13. Návody pro řešení životních situací  
   Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
  14. Nejdůležitější předpisy  
   Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
  16. Výroční zpráva o poskytování informací    
   Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
  17. Seznam organizací
   Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu. 

© Karlovarský kraj