Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana oficiální stránky obecního úřadu

Úvodní stranaHistorie obceZastupitelstvo obceObecní úřadÚřední deskaVyhláškyUsnesení zastupitelstvaPovinné informace dle ISVSHrad Seeberg
Historie hraduKontaktSlužby a expozice
Naučná stezkaKostel Sv. WolfgangaPoustecký občasník

NAVRCHOLU.cz
Kostel Svatého Wolfganga

 

Zachráníme kostel

Kostel v roce 2006Kostel svatého Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu. Naše obec má šanci zachovat tuto památku pro další generace a využít ji ke kulturním akcím širokého rozsahu.Hlavním majitelem církevní stavby byla plzeňská diecéze Římsko-katolické církve. I když byla provedena projektová dokumentace na opravu střešních krovů, neměla církev dostatek prostředků na opravu.Z Krajského úřadu Karlovarského kraje získala církev v letech 2004 a 2005 250.000,- Kč a naše obec sponzorovala v těchto letech práce na kostele 35.000 korunami a místní podnikatelé 15.000 korunami. Církev však nepočítala s dalším církevním využitím kostela do budoucích let a tak celková oparava by se táhla desítky let. Krov kostela byl v té době v takovém stavu, kdy hrozilo zborcení hlavní konstrukce krovu, což by  znamenalo konec naší druhé dominanty v obci. Bylo nutné zahájit co nejdříve opravy nejvíce postižených částí. Z těchto důvodů se naše obec dohodla s církví o bezplatném převodu kostela do majetku obce dne 1. ledna 2006. Za pomoci místních nadšenců, podnikatelů a sponzorů začala připravovat projekt na záchranu celého objektu a jeho pozdějšího využití. V tomto roce byly dořešeny i majetkové poměry přilehlých pozemků, které byly upraveny občany naší obce.

Veškeré náročné a zodpovědné práce na opravě kostela provádí firma BOLID M

BOLID

Rok 2009

V roce 2009 bude hlavní akcí opravy kostela rekonstrukce druhé části presbytáře.

2.4.2009  V kostele byl natáčen pořad České televize "Jak se dělá reportáž". Pořad vznikl pod vedením režiséra Ondřeje Kepky. Pro potřeby filmařů zde vystoupil dětský pěvecký sbor z Aše "Sašáci". Pořad byl uveden v ČT v červnu 2009.

Režisér Kepka  Pořad ZOOM  Natáčení pořadu ZOOM

12.4.2009  Proběhl Velikonoční koncert pěveckého souboru "LA DOLCE VITA" ze Sokolova

Velikonoční konert  Velikonoční koncert v kostele Velikonoce La dolce vita

17.5.2009 Se uskutečnil koncert "Muzikálové melodie", které zazpívali zpěváci - Josef Štágr a Alexandra Benešová

Josef Štágr Štágr + Benešová Alexandra Benešová

21.6.2009  Proběhl koncert pěveckého sboru "Chorus Egrensis"

4.7.2009  Zahájení výstavy amatérských fotografií "Portrét, detail"

15..8.09   V kostele proběhla první svatba od roku 1945. Ženil se Radoval Caran s Janou Brožovou. Přítomno bylo 80 hostů.

12.9.09  Proběhl koncert rodinného kvarteta pana Wolfa z Chebu. Současně došlo k vyhodnocení celoroční fotografické soutěže, která probíhala v kostele po celou letní sezónu. Soutěže se zúčastnilo celekm 15 vystavovatelů z těchto států: ČR, Nizozemí, Kanady, Finska, Španělska a Slovenska. Své hlasovací lístky odevzdalo přesně 250 návštěvníků kostela. Určiili toto pořadí:

1. místo: Mikael Reitaleinen, Finsko - ledový východ slunce  70 hlasů

2.místo: Stanislav Strmeň, ČR - Veveřička    49 hlasů

3. místo:Anno Enzerink, Nizozemí - Tráva    46 hlasů

Koncert Wolfova kvarteta   Koncert Wolfova kvartetea 1   Předávání cen za výstavu

 

Rok 2008

V roce 2008 byla provedena oprava presbytáře, kterou bylo nutné provádět max. ve dvou pracovních záběrech. S tím byla spojená nutnost zajištění většího objemu finančních prostředků nezbytných k provedení prvního pracovního záběru. První pracovní záběr obsahoval kompletní montáž dožilé střešní krytiny závěru presbytáře a komplexní opravu krovové konstrukce, která byla v roce 2006 vzhledem ke svému havarijnímu stavu zajištěna provizorním vzepřením. Vzhledem ke konstrukci krovu závěru presbytáře, kde dochází k napojování jednotlivýcj krokví na nárožní krokve, bylo opět nutné záběr provést najednou. Ten mimo jiné obnášel provedení nového laťování a položení nové pálené krytiny "Bobrovky", včetně nárožních hřebenáčů. Dál bylo třeba obnovit navazující klempářské prvky.  

12.4.2008  Zahájení dnů otevřených dveří svatého Wolfganga

výstavka velikonočních prací našich spoluobčanů

Velikonoce 1 Velikonoce 2 Velikonoce 3

24.5.2008  Hrnčířský den mistra Egona Wernera

 Keramik 2

31.5.2008  Den dětí

14.5.2008  Koncert pěveckého sboru z Aše "Sašáci"

Sasaci Sasaci 1 Sasaci 2

28.6.2008  Zahájení výstavy amatérských fotografů "Naše okolí"

Výstava 2008

19.7.2008 Koncert pěveckého sboru "Chorus Egrensis"

Koncert  Koncert 1 Koncert 2

20.9.2008  Obec nechala vyhotovit projekt na Opravu a revitalizaci kostela a stavebně restaurátorský průzkum. S tímto projektem se obec dostala do dotačního progtamu MK a Evropské unie.

28.9.2009  Ukončení výstavy amatérských fotografů "Naše okolí" - nejlepší fota byly vybrány samotnými návštěvníky akce:

1.Březová alej - Jana Kratochvílová

2. Labuťátko - Radovan Caran

3. Na okraji města - Michaela Aronová

20.12.2008  Vánoční setkání v kostele

Financování oprav v roce 2008

Karlovarský  kraj 

památková péče 

300.000.- Kč

Ministerstvo kultury 

  

500.000,- Kč

Občanské sdružení

  členské poplatky

100.000,- Kč

Veřejná sbírka

výtěžek akce

38.200,- Kč

V roce 2008 navštívilo kostel 2.678 návštěvníků a do kasičky veřejné sbírky přispěli částkou 38.800,- korun. 

 

Rok 2007

14.2.2007  Vzniklo Občanské sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/66555/07-R

17.3.2007 Dobrovolná brigáda občanů naší obce - úklid kostela a jeho okolí

  

8.4.2007  Zahájení akce "Dny otevřených dveří svatého Wolfganga" - každou neděli 13 - 16hodin, služby zajišťují členové Občanského sdružení

16.4.2007  Zahájení konání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků "Na opravu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu" registrované pod č.j. 1588/LS/06 

28.4.2007  Ženský soubor Špalíček - sborové písně skladatelů 16. - 20. století.

31.8.2007  Svatba na zkoušku

  

22.12.2007  Předvánoční setkání občanů

Financování oprav v roce 2007

Karlovarský kraj 

památková  péče 

200.000.- Kč 

Ministerstvo kultury 

havarijní fond

100.000,- Kč

Místní podnikatelé

sponzorský dar

140.000,- Kč

Občanské sdružení 

členské poplatky

100.000,- Kč

Veřejná sbírka

výtěžek akce

24.000,- Kč

Obec Poustka

rozpočet obce

55.000,- Kč

  

Práce byly zahájeny v roce 2005 a do konce roku 2007 byla provedena oprava jižní strany hlavní lodě kostela na úrovni pozednic včetně navazujících prvků (pozednice, krokve, plné vazby, profilované vazné trámy, doplnění a oprava kazetového dřevěného podhledu, rozkrytí a výměna střešní  pálené krytiny "Bobrovky" v úrovni cca. 2 metry nad hranou střechy. Zbývá dokončit severní stranu lodi a presbytáře, dále pak dokončit výměnu střešní krytiny na jižní části hlavní lodi.

V roce 2007 navštívilo kostel více než 1.400 návštěvníků a do kasičky veřejné sbírky přispěli částkou přes 24.000.- korun.

Rok 2006

1.1.2006  Podpis smlouvy o bezúplatném převodu kostela do majetku obce

14.9.2006 Koncert bratří Ebenů pořádaný ke Dnům evropského kulturního dědictví v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních na podporu kostela.

Koncert Ebenů Výstava 2006 Výstala a hejtman

Zasklívání oken, úpravu venkovních prostor a vyklízení kostela provádí dobrovolně občané naší obce.

22.12.2006  Předvánoční setkání občanů - poprvé v kostele

Vánoce 2006 Vánoce sraz 2 Vánoce 2006 sraz 3

Financování oprav v roce 2006

Karlovarský kraj  

památková péče 

200.000,- Kč 

Ministersko kultury  

havarijní fond

240.000.- Kč

Místní podnikatelé

sponzorský dar

230.000,- Kč

Koncert bratří Ebenů 

výtěžek akce

26.000,- Kč

  Obec Poustka   rozpočet obce     55.000,- Kč

Rok 2005

Zástupci obce Poustka zahájli jednání s vlastníkem objektu vedoucí k převodu nemovistosti do majetku obce Poustka.

Financování oprav v roce 2005

Karlovarský kraj

památková péče  

150.000,-  Kč

Místní podnikatelé 

sponzorský dar

15.000,-  Kč 

Obec Poustka

sponzorský dar

15.000.-  Kč

Opravy kostela  Opravy krovů 

Rok 2004

Plzeňská diecéze Římsko-katolické církve byla vyzvána, aby jako vlastník objektu provedla kroky k odstranění závad vedoucí k havarijnímu stavu nemovitosti.

Financování oprav v roce 2004

Karlovarský kraj

památková péče

100.000 Kč

Obec Poustka

sponzorský dar

20.000 Kč

Kontrla krovů 2004   Stav krovů 2004 Pohled pod střechu kostela

 

Rok 2003

Ústav památkové péče v Plzni upozornil na havarijní stav kostela a doporučil plzeňské diecézi Římsko-katolické církve co nejrychlejší kroky k nutným opravám, pokud nemá dojít k totální destrukci konstrukce objektu. 

Kostel z boku 2003    Stav kostela 2003    Stav kostela 2003

 

Opravy této památky jsou pro naší malou obec (155 obyvatel) finančně velice náročné, jelikož obec hospodaří s nízkým rozpočtem a na opravu kostela může uvolnit jen malé finanční prostředky. Velkou pomocí jsou proto různé dotační tituly a havarijní fondy. Zde je však nutno podotknout, že získání dotace je podmíněno spolufinancováním žadatele těchto fondů, a to ve výši 20 - 30% z celkové požadované částky. Výška částky, kterou můžeme po fondech požadovat, je tak velmi závislá na částce, kterou vybereme jako sponzorské dary či z výtěžku veřejné sbírky. Pokud tedy máte možnost a zájem jakkoliv pomoci, rádi Vaší pomoc přijmeme a dopředu za každou velmi děkujeme.

Vaše 1 koruna věnovaná na opravu kostela znamená 10 korun z dalších fondů 


© Karlovarský kraj      |     Prohlášení o přístupnosti