Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana
 
Hlavní strana Hlavní strana

Úřední deska - archiv

 

  Úřední deska


 

Veřejnoprávní smlouvy:

Oznámení:

V souladu s ustanovením zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění jsou následující rozpočtové dokumenty zveřejněny v elektronické podobě na těchto internetových stránkách obce v sekci Povinné informace/Rozpočet.

  • Střednědobý výhled rozpočtu (vč. návrhu)
  • Rozpočet pro příslušný kalendářní rok (vč. návrhu)
  • Rozpočtová opatření
  • Závěrečný účet za příslušný kalendářní rok včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce (vč. návrhu)

V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici včetně příloh na OÚ Pila.


Zvonička v obci

 

© Karlovarský kraj