Hlavní stránka Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka            Hlavní stránka
Hlavní stránka Povinné informace dle ISVS


Úřední deska


 
 1. Oficiální název  
  Úplný oficiální název povinného subjektu.
 2. Důvod a způsob založení  
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
 3. Organizační struktura  
  Popis organizační struktury povinného subjektu. 
 4. Kontaktní spojení  
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 
   
 5. Bankovní spojení:
 6. IČ: 
 7. DIČ: nejsme plátci
 8. Rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
 9. Žádosti o informace  
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
 10. Příjem žádostí a dalších podání  
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
 11. Opravné prostředky  
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
 13. Návody pro řešení životních situací  
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Nejdůležitější předpisy  
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
 16. Výroční zprávy    
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
 17. Seznam organizací
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu. 

© Karlovarský kraj