Jáchymov
Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov
Jáchymov

Jáchymov > Turistika > Vycházky a výlety > Vycházky a výlety
Vycházky a výlety

Naučné stezky - zpracoval RNDr. Jan Hloušek - motto: Jáchymov - perla českého hornictví  - použito jako podklad pro zpracování ÚPD Jáchymov

Císařská alej - zdravotní řez, pevné vazby

Jáchymov a okolí

Oblíbená, nenáročná vycházka k bývalému Sporthotelu Můstek a zpět.

Od Kulturního domu po žluté podél Klínoveckého potoka až k rozcestí u “vodopádu” (peřejí). Zde cestou vlevo údolím, na březích potoka dosud patrné prostranství, kde byl v prvních poválečných letech vybudován tábor pro něm. válečné zajatce, později tzv. ústřední tábor pro vězně. Sporthotel Můstek stojí v místě bývalé hospodářské usedlosti, později hostince a rekreačního zařízení. Jméno podle lyžařského můstku, vybudovaného částečně v prvních měsících války hlavně však v letech poválečných.

Náročnější prodloužení vycházky: pokračovat cestou nad Sporthotel Můstek s možnostmi:

  1. odbočit lesní cestou doleva s nepříliš strmým stoupáním, dospět okolo “ranče” až na vrch Klobouk nad městem, a odtud přes “ císařskou alej” uličkami a schodišti ke škole a zpět do lázní (také po zelené k radnici)
  2. pokračovat vzhůru podél potoka a v místech, kde přes něj přechází lesní cesta odbočit do stráně doprava a táhlým stoupáním dojít až na vrchol cesty, zde odbočit na rozcestí vpravo a řídkým lesem až k jeho okraji ke Kamenné hoře s pěkným výhledem směrem k lázním, (Kamenná hora - také nazývána Hadí hora, dříve Grauenstein - je vlastně hromné kamenné moře z rozpadlé čedičové skály, zajímavé nálezy minerálů).Vrátit se pak zpět na rozcestí a pokračovat lesní cestou šikmo vpravo dolů na žlutou turistickou značku a po ní lesní cestou zpět do lázní.

Náročná vycházka - výlet s využitím lanové dráhy na Klínovec

Od Kulturního domu po žluté podél Klínoveckého potoka, kolem “vodopádů” a rekreačního střediska (kdysi důl, velká úpravna rud, dosud ve stráni ohrazené ústí štoly, která slouží jako úložiště radioaktivních materiálů používaných ve zdravotnictví) a mírným stoupáním stále po asfaltované vozovce až k parkovišti. Zde opustit žlutou a cestou vpravo k dolní stanici lanové dráhy. Odtud na Klínovec. Z Klínovce buď zpět lanovkou nebo po žluté turistické značce (místy příkrý sestup až na Suchou. Zde opustit turistickou značku a od restaurace U pašeráka po silnici zpět do Jáchymova. Zpáteční cestu od dolní stanice lanové dráhy lze zpestřit tak, že při návratu k zmiňovanému parkovišti ještě před ním odbočit vlevo na širokou svážní cestu, po ní stále mírným stoupáním vzhůru a po vrstevnici až do místa, kde ji křižuje zelená, poměrně strmou lesní stezkou dolů nad bývalou tabák. továrnou až do Jáchymova (ul. K Lanovce).

Časově náročná, ale pohodlná cesta se stálým stoupáním do osady Suchá

Od lázní Dvořákovou ulicí na Panorámu, odtud silnicí k Suché. Před válkou zde bylo na sedm set stálých obyvatel, dnes především chatová a rekreační oblast. V osadě je výrazná stavba dnes pustnoucího kostela z dvacátých let našeho století, dosud stále rozeznatelná budova školy.

Časově náročnější cesta zpět:

  1. vede od restaurace “ U Pašeráka” po žluté směrem na Plavno (bývalá šachta, velké zarostlé haldy), kde lze přejít ze žluté značky na modrou a po ní přes bývalou osadu Arnoldov (staré lípy) zpět do Jáchymova na Fibichovu ul. a odtud kolem Panorámy do lázní.
  2. od restaurace “ U Pašeráka” po žluté na Klínovec, odtud lanovkou zpět do Jáchymova, nebo po červené na B. Dar - odtud autobusem do Jáchymova.

Časově náročnější pohodlná vycházka po zelené na Popov

  1. na zelenou značku je možné se napojit u kaple sv. Anny nebo nad Špitálním kostelem na Havlíčkově ul.
  2. Popov - bývalá osada, výhled z čedičové skály, památné lípy a zpět. Návrat lze zpestřit: - pokračovat po zelené sestupem do H. Žďáru, odtud autobusem do Jáchymova- neoznačenou lesní cestou stoupat od lip vzhůru na hřeben a po něm směrem k Mariánské, z ní přes N. Město po silnici zpět

Zajímavý výstup na Popovskou horu

Z města po zelené směrem k Popovu, po necelých dvou kilometrech odbočit lesní cestou vzhůru (v místech, kde zleva vede lesní stezka od lázní) - až k okraji lesa na hřebenu, zde na křižovatce lesních cest odbočit doleva a po několika stech metrech vyhlížet vpravo jehlanovitou čedičovou skálu na nezalesněném hřebenu. Obtížnější výstup mezi balvany a křovím na vrchol (900 m) - jeden z nejkrásnějších výhledů na jáchymovské Krušnohoří i podhůří.

Zpět - stejnou cestou 

  • sestoupit pěšinami k Mariánské
  • po hřebenové cestě náhorními lukami až k chatě Havlovka a odtud přes Nové Město do Jáchymova