Jáchymov
Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov
Jáchymov

Jáchymov > Naše město > Hlavní strana
 

Pohled na městoJáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje. Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška města je v dolní části 560 m.n.m. a v horní části 750 m.n.m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno, jej chrání proti severním větrům.

Město je na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo  a je právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy). Město obhospodařuje dva katastry: Jáchymov se 4738 ha a Popov s 337 ha. Celková plocha obou katastrů je tedy 5075 ha.
Jáchymovsko jako součást "Hornické kulturní krajiny Krušnohoří" je předmětem společného německo-českého návrhu na zápis této krajiny do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 

 

UPOZORNĚNÍ:

Od 1.11.2014 spouští město nové webové stránky:

http://www.mestojachymov.cz

 

Veřejná výběrová řízení, poptávky a zakázky jsou umístěna na: https://ezak.olivius.cz/

AKTUALITY - INFORMACE

Světelný přechod

Projektová příprava rozvojových projektů města Jáchymov

Město Jáchymov získalo dotaci z ROP Severozápad na akci: "Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa I.C"

Obsahem projektu je revitalizace části historického jádra města Jáchymov - etapa I.C, která vychází z projektu "Revitalizace historického jádra včetně návazných příslušenství na nám. Republiky v Jáchymově" a je druhou realizací. První část tohoto projektu byla realizována v roce 2012 a jednalo se o revitalizaci horní části nám. Republiky před městskou radnicí. I tato etapa tvoří v rámci celkové revitalizace náměstí funkční celek, na nějž lze v dalších letech smysluplně a bez navýšení nákladů navázat. Vlastními objekty projektu etapa IC jsou chodník pro pěší a parkovací msíta od kaple sv. Anny po odbočku do ul. Hornické, zastávky pro autobusy proti domu čp. 1031 (MŠ a zdravotní středisko), dešťová kanalizace, veřejné a parkové osvětlení, městský mobiliář a revitalizace zeleně a parkové cesty. http://europa.eu/ , http://www.nuts2severozapad.cz/

 

Fond obnovy   (financování oprav a údržby domů na území města Jáchymova, které jsou ve vlastnictví fyzických i právnických osob.) +  Formulář  + Pravidla fondu obnovy

Cyklostezka Ostrov - Jáchymov

Stříbrná stezka - spolupráce

Mezinárodní projekt Inspiration Sachsen v Jáchymově + zpráva

Katalog Stříbrná stezka

Nový katalog představuje hornické poklady v německém a českém Krušnohoří

Nový bankomat ČSOB

Revitalizace Šlikova parku v Jáchymově je podporována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prevence sesuvu svahů v Jáchymově je podporována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Stříbrná stezka

Domácí násilí

PRODEJE MAJETKU MĚSTA - viz Úřední deska

 • Zásady označování budov

  Ekologická doprava - informace  

  Pravidla města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům

  Volné byty v Domě s pečovatelskou službou

  Ceník nájemného za hrobová místa a místa v kolumbáriu

  OSTATNÍ INFORMACE

  • ID datové schránky Města Jáchymov: 3m5b7tw
  • Separace - umístění a svoz
  • Do nádob se ukládají papírové krabice rozebrané a plastové lahve sešlápnuté! V opačném případě by se odvážel vzduch.  Město Jáchymov za kontejnery platí a finance se mu vrací za množství (hmotnost) odpadu.
  • SBĚRNÝ DVŮR (V areálu Služeb Jáchymov) - otevřeno: pondělí a středa od 8:00 do 18:00, sobota od 8:00 do 12:00.  (Velkoobjemový odpad /nábytek, atd./ vždy 1 středu a 1 sobotu v měsíci se odebírá zdarma).
  • CZECHPOINT - ověřené výpisy Czechpoint - logo