Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na obce s rozšířenou působností

NAVRCHOLU.cz

Sídla konkrétních odborů pověřených úřadů

 

Magistrát města Karlovy Vary

Budovy:
Magistrát I, Moskevská 21, Karlovy Vary  - zde najdete:

 • vedení města - primátor a jeho náměstci

odbory:

 • kancelář primátora
 • personální a mzdové
 • vnitřního auditu a kontroly
 • právní
 • informačních technologií
 • vnitřních věcí
 • lázeňství, kultury a vnějších vztahů
 • financí a ekonomiky
 • školství a tělovýchovy
 • dopravy
 • rozvoje a investic
 • technický
 • majetkoprávní a hospodářský

Magistrát II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary - zde najdete odbory:

 •  informačních technologií - servis výpočetní techniky
 • vnitřních věcí
 • dopravy - dopravně správní agendy
 • životního prostředí
 • obecní živnostenský úřad
 • Úřad územního plánování a stavební úřad
 • zdravotnictví a sociálních věcí
 • oddělení památkové péče

____________________________________________________

Cheb

V budově Městského úřadu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14 sídlí:

 • živnostenský úřad
 • odbor kanceláře starosty
 • organizační a správní odbor (matrika a ověřování podpisů)
 • stavební úřad
 • finanční odbor
 • odbor komunálního hospodářství
 • majetkoprávní odbor
 • odbor školství, mládeže a tělovýchovy

V další budově v ul. 26. dubna (dříve okresní úřad) sídlí:

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • odbor silničního hospodářství a dopravy
 • odbor investic a rozvoje města
 • odbor životního prostředí
 • organizační a správní odbor (evidence obyvatel, přestupky, občanské, průkazy, cestovní pasy)

____________________________________________________

Sokolov

V budově Městského úřadu Rokycanova 1229 sídlí:

 • stavební úřad
 • odbor rozvoje města
 • majetkový odbor
 • odbor vnitřních věcí (přestupky)
 • starosta a místostarosta
 • finanční odbor
 • dopravně správní agenda (řidičské a technické průkazy), evidence obyvatel a správní agenda (občanské průkazy a pasy)
 • živnostenský úřad
 • oddělení školství a kultury
 • romský poradce
 • odbor životního prostředí
 • místostarostové pro školství a sociální věci

odbor sociálních věcí a zdravotnictví najdete v ulici K.H. Máchy 1217

____________________________________________________

Kraslice

V budově Městského úřadu na náměstí 28. října č.p. 1438 sídlí:

 • živnostenský úřad
 • odbor územního plánování
 • stavebního úřadu a památkové péče
 • odbor vnitřních věcí
 • odbor životního prostředí
 • odbor financí o vymáhání pohledávek za přestupky
 • odbor školství a kultury
 • odbor ekonomiky a financí
 • odbor rozvoje a správy majetku města

Vedle Komerční banky v Dukelské ulici č.p. 1855 najdete:

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství

____________________________________________________

Městský úřad Kamenná 52:

 • odbor dopravy a silničního hospodářství
 • stavební úřad a úřad územního plánování
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor životního prostředí
 • odbor školství, kultury a sportu
 • úsek tajemníka
 • odbor organizační a správní

Budova U radnice 1/2

 • odbor správy majteku a investic
 • finanční odbor
 • úsek starosty

Budova Hlavní 49

 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Současný úřad:

 • tajemník
 • odbor organizační a správní
 • odbor životního prostředí
 • odbor výstavby a stavební úřad
 • odbor dopravy
 • odbor živnostenský

____________________________________________________

Ostrov

Městský úřad,Klínovecká 1204:

 • kancelář starosty a vnitřní správy
 • odbor životního prostředí
 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • odbor finanční
 • odbor výstavby
 • Živnostenský úřad
 • odbor rozvoje a územního plánování
 • odbor investic

Detašovaná pracoviště:

Hlavní 795

 • odbor dopravně - správní

Brigádnická 709

 • odbor správy majetku města
 • odbor majetku města

____________________________________________________

Mariánské Lázně

Městský úřad, Ruská 155

 • sekretariát úřadu
 • odbor správní
 • odbor dopravy
 • odbor finanční
 • odbor pro správu městského majetku
 • odbor sociálních věcí
 • odbor školství
 • odbor územního plánu, rozvoje a investic
 • odbor živostního prostředí
 • Stavební úřad
 • Živnostenský úřad
© Karlovarský kraj