Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

NAVRCHOLU.cz

Sídla konkrétních odborů pověřených úřadů
 

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář tajemníka

Odbor vnitřních věcí

Odbor právní

Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Odbor vnitřního auditu a kontroly

Odbor dopravy

Odbor financí a ekonomiky

Odbor rozvoje a investic

Odbor informačních technologií

Odbor technický

Odbor majetku města

Odbor strategií a dotací

U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

 

 

 

 

Obecní živnostenský úřad

Úřad územního plánování a stavební úřad

Odbor životního prostředí

Odbor sociálních věcí

Odbor památkové péče

Městský úřad Ostrov

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor kancelář starosty

Oddělení vnitřní správy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor finanční

Odbor životního prostředí

Odbor výstavby

Odbor investic

Živnostenský úřad

Odbor rozvoje a územního plánování

Odbor dopravně správní

Odbor majetkové správy

Samostatné oddělení interního auditu

Samostatný úsek personalistiky a vzdělávání pracovníků

Městský úřad Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné oddělení kanceláře starosty

Samostatné oddělení finanční kontroly

Odbor školství a kultury

Odbor dopravy

Odbor správních agend

Odbor finanční

Odbor rozvoje města

Odbor správy majetku

Odbor životního prostředí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor stavební a územního plánování

Odbor vnitřní správy
Odbor právní

Odbor informatiky

Karla Hynka Máchy 1275, 356 01 Sokolov

Odbor sociálních věcí

Městský úřad Kraslice

Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení kanceláře starosty

Odbor ekonomiky a financí

Odbor životního prostředí

Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad

Odbor rozvoje a správy majetku města

Oddělení kanceláře tajemníka

Oddělení interního auditu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dukelská 1855, 358 01 Kraslice

Odbor dopravy

Městský úřad Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

 

 

 

 

 

 

Odbor kanceláře starosty

Odbor informatiky

Odbor správy majetku

Odbor finanční

Odbor majetkoprávní

Odbor investiční

Odbor stavební a životního prostředí

Samostatné oddělení interního auditu

26. dubna 21/4, 350 20 Cheb

 

 

 

 

Odbor organizační

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor školství, tělovýchovy a kultury

Městský úřad Aš

Kamenná 52, 352 01 Aš

 

 

 

 

 

 

Úsek tajemníka

Odbor organizační a správní

Odbor školství, kultury a sportu

Stavební úřad a úřad územního plánování

Odbor životního prostředí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy a silničního hospodářství

U Radnice 1/2, 352 01 Aš

 

Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic

Hlavní 49, 352 01 Aš

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Mariánské Lázně

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

 

 

 

 

 

 

 

 

Útvar tajemníka

Odbor dopravy a vnitřních věcí

Odbor finanční a majetkový

Odbor investic, dotací a cestovního ruchu

Stavební a územně plánovací úřad

Odbor životního prostředí

Odbor sociálních věcí

Odbor školství

Živnostenský úřad

 
© Karlovarský kraj