Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Chodov (u Sokolova)
Úřad Městský úřad Adresa Komenského 1077, 357 35  Chodov
00259349  WWW http://www.mestochodov.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Sokolov
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Chodov (u Sokolova)

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Ústřední pracoviště Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 7.00 - 15.30 kvsk@svscr.cz
Finanční úřad Finanční úřad Sokolov
Růžové náměstí 1629
356 01   Sokolov
352 328 111 PO + ST 8.00 - 17.00 podatelna2407@fs.mfcr.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Sokolov
Chelčického 1560
356 01   Sokolov
950 381 111 950 381 101 nepřetržitě nepřetržitě spisovna.so@kvk.izscr.cz
Katastrální úřad Katastrální úřad Sokolov
Boženy Němcové 1932
356 01   Sokolov
352 357 711 353 417 286 PO + ST 8.00 - 17.00 kp.sokolov@cuzk.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Sokolov
Jednoty 654
356 01   Sokolov
352 623 928/352 352 630 352 623 928 PO+ST 8_17 pu_sokolov@mze.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Sokolov
Chelčického 1938
356 01   Sokolov
355 328 211 355 328 230 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov.sekretariat@khskv.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Sokolov
Jednoty 654
356 20   Sokolov
950 161 329 950 161 302 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov@so.mpsv.cz
Policie ČR Policie ČR Chodov
Staroměstská 18
357 35   Chodov
352 665 333 352 665 334 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
matrika Městský Úřad Chodov
Komenského 1077
357 35   Chodov
352 352 111 352 352 100 PO+ST 8.00-11.30 12.30-17.00 podatelna@mestochodov.cz
Stavební úřad Městský Úřad Chodov
Komenského 1077
357 35   Chodov
352 352 221-8 352 665 988 PO + ST 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 info@mestochodov.cz
Úřad práce Úřad práce Chodov
Bezručova 568
357 35   Chodov
352 350 060 - 064 352 350 059 PO + ST, ÚT,ČT,PÁ 7.30 - 17.00, 7.30 - 13.00 podatelna@so.mpsv.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
© Karlovarský kraj