Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Horní Slavkov
Úřad Městský úřad Adresa Dlouhá 634, 357 31  Horní Slavkov
00259322  WWW http://www.hornislavkov.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Sokolov
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem:

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Ústřední pracoviště Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 7.00 - 15.30 kvsk@svscr.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Sokolov
Chelčického 1560
356 01   Sokolov
950 381 111 950 381 101 nepřetržitě nepřetržitě spisovna.so@kvk.izscr.cz
Katastrální úřad Katastrální úřad Sokolov
Boženy Němcové 1932
356 01   Sokolov
352 357 711 353 417 286 PO + ST 8.00 - 17.00 kp.sokolov@cuzk.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Sokolov
Jednoty 654
356 01   Sokolov
352 623 928/352 352 630 352 623 928 PO+ST 8_17 pu_sokolov@mze.cz
Úřad práce Úřad práce Sokolov
Jednoty č. p. 654
356 01   Sokolov
950 161 111 950 161 302 PO + ST ÚT+ČT 8.00 - 17.00 8.00 - 13.00 podatelna@so.mpsv.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01   Sokolov
354 228 191 353 221 857 PO-PÁ PO+ST 8.00-17.00 ÚT+ČT 8.00-14.00 PÁ 8.00-12.00 epodatelna@mu-sokolov.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Sokolov
Chelčického 1938
356 01   Sokolov
355 328 211 355 328 230 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov.sekretariat@khskv.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Sokolov
Jednoty 654
356 20   Sokolov
950 161 329 950 161 302 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov@so.mpsv.cz
matrika Městský Úřad Horní Slavkov
Dlouhá 634/12
357 31   Horní Slavkov
352 350 666 PO-PÁ PO+ST 8.00-17.30 ÚT-ČT 8.00-15.00 PÁ 8.00-13.00 podatelna@hornislavkov.cz
Policie ČR Policie ČR Horní Slavkov
Dlouhá 26
357 31   Horní Slavkov
352 688 333 352 688 334 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Stavební úřad Městský Úřad Horní Slavkov
Poštovní 12
357 31   Horní Slavkov
352 350 685, 352 350 666 352 698 339 PO + ST 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00 podatelna@hornislavkov.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
© Karlovarský kraj