Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Útvina
Úřad Obecní úřad Adresa Útvina 80, 364 01  Toužim
00255106  WWW http://www.utvina.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Katastrální úřad Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05   Karlovy Vary
353 417 111 353 417 286/353 417 252 PO + ST 8.00 - 17.00 www_kvary@cuzk.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Závodní 94
360 21   Karlovy Vary
355 328 311 355 328 330 PO + ST 7.30 - 17.00 sekretariat@khskv.cz
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa - inspektorát Karlovy Vary Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17   Karlovy Vary
353 503 132 353 568 239 PO + ST 8 -17 pu_karlovy_vary@mze.cz
Úřad práce Úřad práce Karlovy Vary
Svahová 24
360 01   Karlovy Vary
353 239 511 353 225 544 PO + ST, ÚT + ČT 8.00 - 17.00, 8.00 - 11.00 posta@kv.mpsv.cz
Živnostenský úřad Magistrát města Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20   Karlovy Vary
353 151 111 353 151 400 PO-PÁ PO+ST 8.00-12.00 13.00-17.00 ÚT+ČT 8.00-12.00 13.00-14.00 PÁ 8.00-12.00 posta@mmkv.cz
Stavební úřad Městský Úřad Toužim
Sídliště 428
364 01   Toužim
353 312 410 353 312 210 PO + ST 8.00 - 17.00 touzim@touzim.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
matrika Městský Úřad Toužim
Sídliště 428
364 01   Toužim
354 224 500 354 224 515 PO+ÚT+ST PO+ST 8.00-11.00 12.00-17.00 ÚT 8.00-11.00 touzim@touzim.cz
Policie ČR Policie ČR Toužim
Plzeňská 387
364 11   Toužim
353 312 215 974 366 785 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20   Karlovy Vary
353 118 111 353 222 913 PO + ST 8.00 - 17.00 posta@mmkv.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Toužim
Sídliště 467
364 01   Toužim
950 372 111 950 372 101 nepřetržitě nepřetržitě stanice.touzim@kvk.izscr.cz
© Karlovarský kraj