Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Teplá
Úřad Městský úřad Adresa Masarykovo náměstí 1, 364 61  Teplá
00255050  WWW http://www.tepla.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Mariánské Lázně
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Mariánské Lázně

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Katastrální úřad Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05   Karlovy Vary
353 417 111 353 417 286/353 417 252 PO + ST 8.00 - 17.00 www_kvary@cuzk.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Závodní 94
360 21   Karlovy Vary
355 328 311 355 328 330 PO + ST 7.30 - 17.00 sekretariat@khskv.cz
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa - inspektorát Karlovy Vary Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17   Karlovy Vary
353 503 132 353 568 239 PO + ST 8 -17 pu_karlovy_vary@mze.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01   Mariánské Lázně
354 922 111 354 623 186 PO+ST+PÁ PO+ST 8.00-17.00 PÁ 8.00-12.00 epodatelna@muml.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Cheb
17. listopadu č.p. 30
350 02   Cheb
950 375 111 950 375 101 nepřetržitě nepřetržitě spisovna.ch@kvk.izscr.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Cheb
26. dubna č.p. 4
350 20   Cheb
354 422 157 354 422 585 PO +ST 7.30 - 17.00 haasova@cheb-etc.cz
matrika Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí 1
364 61   Teplá
353 176 220 353 176 241 PO-PÁ PO+ST 7.00-12.00 13.00-17.00 ÚT+ČT 7.00-12.00 13.00-15.00 PÁ 7.00-13.00 podatelna@tepla.cz
Stavební úřad Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí 1
364 61   Teplá
353 176 228 353 392 717 PO + ST 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 stavebni.urad@tepla.cz
Úřad práce Úřad práce Teplá
Lidická 358
364 61   Teplá
353 392 844 PO 7.00 - 14.00 kvary@up.mpsv.cz
Policie ČR Policie ČR Teplá
Masarykovo nám.15
364 61   Teplá
353 392 344 974 366 775 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
© Karlovarský kraj