Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Ostrov
Úřad Městský úřad Adresa Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov
00254843  WWW http://www.ostrov.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Ostrov
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Ostrov

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Finanční úřad Finanční úřad Ostrov
Klínovecká 998
363 01   Ostrov
353 101 111 PO + ST 8.00 - 17.00 podatelna2406@fs.mfcr.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Karlovy Vary
Sokolovská 108A
360 05   Karlovy Vary
950 371 111 950 371 101 nepřetržitě nepřetržitě ustredna.kv@kvk.izscr.cz
Katastrální úřad Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05   Karlovy Vary
353 417 111 353 417 286/353 417 252 PO + ST 8.00 - 17.00 www_kvary@cuzk.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Závodní 94
360 21   Karlovy Vary
355 328 311 355 328 330 PO + ST 7.30 - 17.00 sekretariat@khskv.cz
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa - inspektorát Karlovy Vary Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17   Karlovy Vary
353 503 132 353 568 239 PO + ST 8 -17 pu_karlovy_vary@mze.cz
Úřad práce Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407
363 01   Ostrov
950 125 285, 950 128 283 PO + ST, ÚT + ČT 8.00 - 17.00, 8.00 - 11.00 kvary@up.mpsv.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01   Ostrov
354 224 999 354 224 959 PO-PÁ PO+ST 7.30-12.00 12.30-17.00 ÚT+ČT 7.30-11.30 12.00-15.00 PÁ 7.30-11.30 12.00-14.30 podatelna@ostrov.cz
matrika Městský Úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01   Ostrov
354 224 999 354 224 959 PO-PÁ PO+ST 7.30-12.00 12.30-17.00 ÚT+ČT 7.30-11.30 12.00-15.00 PÁ 7.30-11.30 12.00-14.30 podatelna@ostrov.cz
Policie ČR Policie ČR Ostrov
Hlavní 797
363 01   Ostrov
353 612 733 974 366 914 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Stavební úřad Městský Úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01   Ostrov
354 224 828 354 224 959 PO + ST 7.30 - 12.00 13.00 - 17.30 podatelna@ostrov.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP, ÚP ČR, kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1402
363 01   Ostrov
950 125 258 950 128 283 PO + ST, ÚT + ČT + PÁ 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00, 8.00 - 11.00 kvary@up.mpsv.cz
© Karlovarský kraj