Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Úřad Městský úřad Adresa Kamenná 473/52, 352 01  Aš
00253901  WWW http://www.muas.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností:
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem:

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Finanční úřad Finanční úřad Aš
Hlavní 239/23
352 01   Aš
354 411 111/354 411 563 PO + ST 8.00 - 17.00 podatelna2402@fs.mfcr.cz
Katastrální úřad Katastrální úřad Cheb
Nová 2
350 02   Cheb
354 433 741-2 354 433 579 PO + ST 8.00 - 17.00 radomir.kopecky@cuzk.cz
matrika Městský Úřad Aš
Kamenná 52
352 01   Aš
354 524 211 354 524 242 PO+ÚT+ST+PÁ PO+ST 7.30-12.00 12.30-16.30 ÚT 7.30-12.00 12.30-14.30 PÁ 7.30-12.30 podatelna@muas.cz
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Ústřední pracoviště Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 7.00 - 15.30 kvsk@svscr.cz
Policie ČR Policie ČR Aš
Gustava Geipela 2
352 01   Aš
354 525 300 354 526 158 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Cheb
Františkánské nám. 3
350 02   Cheb
354 423 283 354 422 354 PO + ST 8.00 - 17.00 pu_cheb@mze.cz
Úřad práce Úřad práce Aš
Vysoká 24
352 01   Aš
354 525 606 354 422 359 PO - PÁ, PO + ST 8.00 - 13.00, 8.00 - 17.00 sekretariat.up@.ch.mpsv.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Aš
Kamenná 52
352 01   Aš
354 524 211 354 524 242 PO+ÚT+ST+PÁ PO+ST 7.30-12.00 12.30-16.30 ÚT 7.30-12.00 12.30-14.30 PÁ 7.30-12.30 podatelna@muas.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Cheb
Hradební 16
350 11   Cheb
355 328 411,help line AIDS: 354 439 050 355 328 430 PO + ST 8.00 - 17.00 cheb.sekretariat@khskv.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Aš
Okrižní 2545
352 01   Aš
950 376 111 950 376 101 nepřetržitě nepřetržitě stanice.as@kvk.izscr.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Cheb
26. dubna č.p. 4
350 20   Cheb
354 422 157 354 422 585 PO +ST 7.30 - 17.00 haasova@cheb-etc.cz
© Karlovarský kraj