Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Zádub-Závišín
Úřad Obecní úřad Adresa Zádub 92, 353 01  Zádub-Závišín
00572772  WWW http://www.zadubzavisin.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Mariánské Lázně
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Mariánské Lázně

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Katastrální úřad Katastrální úřad Cheb
Nová 2
350 02   Cheb
354 433 741-2 354 433 579 PO + ST 8.00 - 17.00 radomir.kopecky@cuzk.cz
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Ústřední pracoviště Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 7.00 - 15.30 kvsk@svscr.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Cheb
Františkánské nám. 3
350 02   Cheb
354 423 283 354 422 354 PO + ST 8.00 - 17.00 pu_cheb@mze.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Cheb
Hradební 16
350 11   Cheb
355 328 411,help line AIDS: 354 439 050 355 328 430 PO + ST 8.00 - 17.00 cheb.sekretariat@khskv.cz
Finanční úřad Finanční úřad Mariánské Lázně
Hlavní 661/140
353 01   Mariánské Lázně
354 411 111 PO + ST 8.00 - 17.00 podatelna2405@fs.mfcr.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Mariánské Lázně
Chebská 489
353 01   Mariánské Lázně
950 377 111 950 377 101 nepřetržitě nepřetržitě stanice.mlazne@kvk.izscr.cz
Policie ČR Policie ČR Mariánské Lázně
Hlavní 153
353 01   Mariánské Lázně
974 372 750 354 622 097 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Stavební úřad Městský Úřad Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01   Mariánské Lázně
354 922 148 354 623 186 PO + ST 8.00 - 17.00 epodatelna@marianskelazne.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01   Mariánské Lázně
354 922 111 354 623 186 PO+ST+PÁ PO+ST 8.00-17.00 PÁ 8.00-12.00 epodatelna@muml.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Cheb
26. dubna č.p. 4
350 20   Cheb
354 422 157 354 422 585 PO +ST 7.30 - 17.00 haasova@cheb-etc.cz
matrika Městský Úřad Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01   Mariánské Lázně
354 922 111 354 623 186 PO+ST+PÁ PO+ST 8.00-17.00 PÁ 8.00-12.00 epodatelna@muml.cz
© Karlovarský kraj