Občan a úřad Občan a úřad
Občan a úřad Občan a úřad

Navíc potřebuji znát ....

Kontakty na  obce s rozšířenou působností

Bublava
Úřad Obecní úřad Adresa Bublava 389, 358 01  Bublava
00259268  WWW http://www.obecbublava.cz

Údaje o vedení města/obce, úředních hodinách, kontaktech apod. najdete na internetových stránkách města/obce.

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Kraslice
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Kraslice

Příslušející úřad Adresa Telefon Fax Úřední dny Úřední hodiny e-podatelna
Okr. veterinární správa Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Ústřední pracoviště Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 318/4
360 06   Karlovy Vary
353 449 026 353 565 615 PO - PÁ 7.00 - 15.30 kvsk@svscr.cz
Katastrální úřad Katastrální úřad Sokolov
Boženy Němcové 1932
356 01   Sokolov
352 357 711 353 417 286 PO + ST 8.00 - 17.00 kp.sokolov@cuzk.cz
Pozemkový úřad Pozemkový úřad Sokolov
Jednoty 654
356 01   Sokolov
352 623 928/352 352 630 352 623 928 PO+ST 8_17 pu_sokolov@mze.cz
Finanční úřad Finanční úřad Kraslice
Dukelská 1855
358 01   Kraslice
352 328 111/352 328 403 PO + ST 8.00 - 17.00 podatelna2404@fs.mfcr.cz
Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Sokolov
Chelčického 1938
356 01   Sokolov
355 328 211 355 328 230 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov.sekretariat@khskv.cz
matrika Městský Úřad Kraslice
náměstí 28. října 1438
358 01   Kraslice
352 370 411 352 686 809 PO-PÁ PO+ST 8.00-11.30 12.00-17.00 ÚT+ČT 8.00-11.30 12.00-15.00 PÁ 8.00-11.30 12.00-13.30 podatelna@meu.kraslice.cz
Policie ČR Policie ČR Kraslice
T.G.Masaryka 76
358 01   Kraslice
352 686 333 352 686 069 nepřetržitě nepřetržitě dotazy@mvcr.cz
Stavební úřad Městský Úřad Kraslice
náměstí 28. října 1438
359 20   Kraslice
352 370 446 PO + ST 8.00 - 17.00 harapatova@meu.kraslice.cz
Úřad práce Úřad práce Kraslice
Pohraniční stráže 320/6
358 01   Kraslice
352 686 603 352 686 070 PO + ST 7.30 - 17.00 podatelna@so.mpsv.cz
Živnostenský úřad Městský Úřad Kraslice
náměstí 28. října 1438
358 01   Kraslice
352 370 411 352 686 809 PO-PÁ PO+ST 8.00-11.30 12.00-17.00 ÚT+ČT 8.00-11.30 12.00-15.00 PÁ 8.00-11.30 12.00-13.30 podatelna@meu.kraslice.cz
Dávky SSP - kontaktní místo Dávky SSP Sokolov
Jednoty 654
356 20   Sokolov
950 161 329 950 161 302 PO + ST 8.00 - 17.00 sokolov@so.mpsv.cz
Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Kraslice
Husova 1811
358 01   Kraslice
950 382 111 950 382 101 nepřetržitě nepřetržitě stanice.kraslice@kvk.izscr.cz
Krajské vojenské velitelství Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Počernická 2
360 01   Karlovy Vary
973 349 401 973 349 410 PO + ST 8.00 - 17.00 kvv.karlovyvary@army.cz
© Karlovarský kraj