Úvodní strana > Kultura > Oslavy roku 2018

 Oslavy roku 2018

 
Rok 2018 se celonárodně nese v duchu oslav významných výročí spojených s českou státností. 
 
Za mimořádně významné je považováno zejména sté výročí založení novodobé státnosti v roce 1918, dále padesáté výročí pražského jara 1968 a čtvrtstoletí česko-slovenského rozdělení. Všechny tyto události jsou pro Českou republiku velmi zásadní, protože formovaly českou identitu. I Karlovarský kraj se výrazně zapojil do národních oslav roku 2018.
 
Nejvýznamnější akcí v gesci oddělení kultury byla akce s názvem „Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky“. Celodenní festival se se uskutečnil v Amfiteátru Loket dne 2. června 2018, v rámci kterého se  uskutečnila vystoupení ilustrující léta 1918 – 2018 (vystoupili: Hudba hradní stráže, pěvecký sbor Cubitus, folklorní soubor písní a tanců Dyleň, Hašlerka, Ondřej Havelka and his Melody Makers, pořad Vivat Glen Miller (Big Band Karlovy Vary), Karel Kahovec, Viktor Sodoma a George & Beathovens a Katarína Knechtová).
 
Dále se uskutečnil dne 15. 9. 2018 „Slavnostní koncert ke 100. výročí založení Československa a znovuotevření zrekonstruovaného divadla v Městském domě kultury v Sokolově“. Na koncertě vystoupil houslový virtuóz Ivan Ženatý se Západočeským symfonickým orchestrem.
 
Od 16.7.2018 do 30.9.2018 je vyhlášena soutěž o nejkrásnější fotografie Karlovarského kraje na téma proměny obcí a měst s vše vypovídajícím názvem „Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let“.
 

Dále se připravuje slam poetry s názvem „Slavné osmičky v historii republiky“ na různých místech regionu, večer pro dospělé návštěvníky a dopoledne pro školní mládež s motivem 100 let české státnosti. A pro žáky 2. stupně základních škol a střední školy je připraveno na listopad a prosinec, ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka pořad „Kde domov můj“, na kterém zazní díla Františka Škroupa, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka - árie a dueta z oper, které pomohly vytvářet a posilovat pocit českého národního obrození. Význam hudby pro vznik českého státu.

 

Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 26.9.2018 9:10