Úvodní strana > Krajský úřad > Živnosti a podnikání > Informace pro živnostníky

 Informace pro živnostníky

  • aktuální znění zákona o živnostenském podnikání publikované na portále veřejné správy 
    • úplné znění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a úplné znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
  • informace o podnikání ve státech Evropské unie - konzultace u Jednotného kontaktního místa
 

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO

Magistrát města Karlovy Vary
obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
360 20  Karlovy Vary
 
e-mail: jkm@mmkv.cz
tel: 353 152 710, 702
3. patro kancelář č. 314, 325 

 

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 2.8.2019 17:41