Úvodní strana > Krajský úřad > Stavební úřad > Stanoviska a vyjádření ústředních orgánů státní správy

 Stanoviska a vyjádření ústředních orgánů státní správy


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Vyhlášky

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, nabývají účinnosti dne 26.8.2009.

Stanoviska, vyjádření, sdělení

MINISTERSTVO VNITRA

Stanoviska, vyjádření, sdělení


Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Stanoviska, vyjádření, sdělení

MINISTERSTVO KULTURY

Stanoviska, vyjádření, sdělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Michaela Mrázová
Datum poslední změny: 6.6.2018 14:03