Vzory KÚKK

  • Publikované dokumenty jsou pouze vzory (nikoliv závazné šablony), které je nezbytné vždy konkrétně individuálně upravit, doplnit apod. dle potřeb daného konkrétního správního řízení. Formát písma a řádkování uvedené ve vzorech nemusí být striktně dodržován, je nezbytné jej upravit dle vnitřních předpisů organizace upravujících závazně podobu písmeností daného úřadu. Též slovosled v textu lze měnit a text výroku eventuelně doplňovat dle uvážení ve smyslu příslušné právní úpravy.
Za stránku zodpovídá: Bc. Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 10.10.2016 14:07