Přestupky

 

Zkouška dle zákona 250/2016 Sb.

 
Zkouška odborné způsobilosti úředních osob k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

 

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Metodické pomůcky k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

 

Závěry poradního sboru a zápisy z konzultačních dnů

Závěry poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu
MVČR - přestupky

 

 


Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2021


Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2020

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2019

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2018

 

 

 

  

 

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 15.2.2022 14:15