Přestupky

NOVÝ ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

 
 
 
 Stanoviska
 
 
____________________________________________________________________________________________
 

Rejstřík trestů

Metodika a informace krajského úřadu

Stanovisko MVČR k problematice chybějícího podpisu na odvolání
Stanovisko MVČR k problematice ustanovení § 65 odst. 1 zákona_o_obcích
Stanovisko MVČR k postavení policie jako správního orgánu
Stanovisko MVČR k oznamování přestupků, audiozáznamům a otázkám souvisejícím s evidencí přestupků
Stanovisko k přestupku dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) ZP
Stanovisko k poskytování svědeckých výpovědí VZP či SSZ
Metodická pomůcka k zákonu č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyMetodika k novele zákona o přestupcích

Výkladová stanoviska k § 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákaz pobytu (pdf) (20.3.2013)

Výkladové stanovisko k zákonu č. 204/2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zavineni_na_pokutovem_bloku.pdfZavinění na pokutovém bloku

Šetření zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka - sdělení závěrů šetření a metodické doporučení krajského úřadu I. stupňovým správním orgánům k výsledkům uvedeného šetření VOP_metodika.docVOP metodika

Stanovisko Ministerstva financí ČR - svědečné Stanovisko_MF_svedecne.pdfSvědečné

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - svědečné, odvody Stanovisko_MZ_svedecne_odvody.pdfSvědečné - odvody

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k pořizování audiozáznamů Policie České republiky Stanovisko_audio_zaznam.pdfPořizování audio-záznamu

 

Veřejný ochránce práv

 Zpráva o šetření Zakaz_pobytu_vysledek_setreni.pdfZákaz pobytu 

Stanoviska http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/pripady-a-stanoviska-ochrance/stanoviska-prestupky/

Prezentace.pptPrezentace

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2017

 1.  Zápis ze dne 7. 3. 2017.pdf 

 

Zápisy z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR formou videokonference za rok 2016

 1. Zápis ze dne 13. 12. 2016
 2. Zápis ze dne 13. 9. 2016
 3. Zapis z KD.pdfZápis  ze dne 8.3.2016
 4. Zapis.pdfZápis  ze dne 7.6.2016

  

Zápisy z konzultačních dnů konaných  Ministerstvem vnitra ČR formou videokonference za rok 2015

 1. 1_zapis.pdfZápis ze dne 10.3.2015 + 2_Stanovisko_OBP.pdfPříloha č.1 - Stanovisko MV a 3_Vykaz_2014.pdfPříloha č.2 - Výkaz 2014
 2. zapis_9_6_2015.pdfZápis ze dne 9.6.2015 + Příloha č.1 - Stanovisko - krádež elektrozařízení
 3. zapis_8_12_2015.pdfZápis ze dne 8.12.2015

Zápisy z konzultačních dnů konaných  Ministerstvem vnitra ČR formou videokonference za období 2012-2014

 1. Zápis ze dne 11.9.2012 + Příloha k zápisu (pdf) (22.10.2012)
 2. Zápis ze dne 11.12.2012 + Příloha č. 1 - Stanovisko MV a Příloha č. 2 - Rozhodnutí NSS (pdf) (11.2.2013)
 3. Zápis ze dne 12.3.2013 + Příloha k zápisu (pdf) (14.5.2013)
 4. Zapis_11_6_2013.pdfZápis ze dne 11.6.2013.pdf
 5. Zapis_10_9_2013.pdfZápis ze dne 10.9.2013 + Priloha_10_9_2013.pdfPříloha k zápisu
 6. Zapis_10_12_2013.pdfZápis ze dne 10.12.2013 + Priloha_10_12_2013_1.pdfPříloha k zápisu
 7. zapis_11_3_2014.pdfZápis ze dne 11.3.2014
 8. zapis_18_9_2014.pdfZápis ze dne 18.9.2014 
 9. zapis_9_12_2014.pdfZápis ze dne 9.12.2014

 

 1. Dotazy a odpovědi II. (doc) (9.6.2010)
 2. Dotazy a odpovědi III. (doc) (21.12.2010)
 3. Dotazy a odpovědi IV. (doc) (9.5.2011)
 4. Dotazy a odpovědi V. (doc) (12.7.2011)
 5. Dotazy a odpovědi VI. (doc) (13.12.2011)
 6. Dotazy a odpovědi VII. (doc) (7.2.2012)
 7. Dotazy a odpovědi VIII. (doc) (18.9.2012)

Judikatura

 1. Judikatura - rok 2010 (doc) (9.5.2011)
 2. Judikatura I. (doc) (12.7.2011)
 3. Přehled judikatury: http://prestupky.blogspot.com/2011/08/judikatura-relevantni-pro-prestupkove.html (30.8.2011)
 4. Judikatura II. (doc) (13.12.2011)
 5. Judikatura III. (doc) (7.2.2012)
 6. Judikatura IV. (doc) (18.9.2012)

 

Seznam vzorů dokumentů podle správního řádu (500/2004 Sb.)

 1. Protokol o hlasování (doc)
 2. Návrh na projednání přestupku-urážka na cti (doc)
 3. Návrh na projednání přestupku-osoby blízké (přestupek spáchaný mezi osobami blízkými) (doc)
 4. Vyrozumění poškozeného o odložení přestupkové věci (doc)
 5. Oznámení zahájení správního řízení-obviněný (dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb.) (doc)
 6. Oznámení zahájení správního řízení-navrhovatel (dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. - dále jen "správní řád") (doc)
 7. Předvolání k podání vysvětlení (doc)
 8. Předvolání obviněné(-ho) k ústnímu jednání v jeho přestupkové věci (doc)
 9. Předvolání svědka k ústnímu jednání (doc)
 10. Příkaz (doc)
 11. Protokol o ústním jednání (doc)
 12. Příloha protokolu o ústním jednání - výslech svědka (doc)
 13. Rozhodnutí (doc)
 14. Rozhodnutí - pořádková pokuta § 60 (doc)
 15. Rozhodnutí - pořádková pokuta § 62 (doc)
 16. Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolání (doc)
 17. Vyrozumění OSPOD o zahájení řízení a konání ústního jednání v přestupkové věci mladistvého obviněného (doc)
 18. Vyrozumění právního zástupce obviněné(-ho) - oznámení o konání ústního jednání v přestupkové věci (doc)
 19. Vyrozumění zákonného zástupce (rodiče) mladistvého obviněného o zahájení řízení a konání ústního jednání (doc)
 20. Výzva k odstranění nedostatků podání  (doc)
 21. Žádost o předvedení (doc)
 22. Rozhodnutí o zastavení řízení - do spisu (doc)
 23. Vyrozumění účastníka řízení (poškozeného) o zastavení řízení (doc)
 24. Záznam do spisu - oprávněná osoba (dle § 15 odst.4 "správního řádu") (doc)
 25. Záznam o podaném vysvětlení (doc)

 

Seznam vzorů usnesení podle správního řádu (500/2004 Sb.)

 1. Usnesení o postoupení oznámení o přestupku - § 12 (doc)
 2. Usnesení o ​dalším postoupení/vrácení oznámení přestupku - § 12 (doc)
 3. Usnesení o dožádání - § 13 odst.1 (doc)
 4. Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu - § 13 odst. 4 (doc)
 5. Usnesení o vyloučení/nevyloučení úřední osoby - § 14 odst. 2 (doc)
 6. Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby - § 14 odst. 4 (doc)
 7. Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka - § 16 odst. 5 (doc)
 8. Usnesení o provedení jiných oprav - § 18 odst. 6 (doc)
 9. Usnesení o tom, zdali je/není osoba účastníkem - § 28 odst. 1 (doc)
 10. Usnesení o ustanovení opatrovníka - § 32 odst. 2 (doc)
 11. Usnesení o zániku funkce opatrovníka - § 32 odst. 8 (doc)
 12. Usnesení o ustanovení společného zástupce - § 35 odst. 2 a 3 (doc)
 13. Usnesení o stanovení lhůty - § 36 (doc)
 14. Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu - § 38 odst. 5 (doc)
 15. Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku - § 49 odst. 4 (doc)
 16. Usnesení o předložení listiny (ediční povinnost) - § 53 odst. 1 (doc)
 17. Usnesení o předl. věci - strpění ohlednání věci na místě - § 54 odst. 1 (doc)
 18. Usnesení o ustanovení znalce - § 56 (doc)
 19. Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka (včetně prův. přípisu - § 60 (doc)
 20. Usnesení o přerušení řízení - § 64 odst.1 písm. a) (doc)
 21. Usnesení o opravě zřejmých nesprávností - § 70 (doc)
 22. Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o přestupku - § 80 odst. 4, písm. d) (doc)
 23. Usnesení o zahájení přezkumného řízení - § 96 odst. 1 (doc)
 24. Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - § 97 odst. 1 (doc)
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 2.5.2017 7:54