Přestupky

NOVÝ ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

 
 
 
 
 
Stanoviska 
Vzory základních úkonů
 1. Předvolání k podaní vysvětlení
 2. Záznam o podání vysvětlení
 3. Usnesení o odložení věci
 4. Usnesení o postoupení (§ 131 odst. 5 SŘ)
 5. Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody
 6. Poučení osoby přímo postižené - souhlas
 7. Příkaz
 8. Zahájení řízení - předvolání obviněného - účast obviněného není nutná
 9. Zahájení řízení - předvolání obviněného - účast obviněného je nutná
 10. Vyrozumění osoby přímo postižené o zahájení řízení a o ústním jednání
 11. Předvolání svědka
 12. Předvolání svědka s poučením poškozeného
 13. Protokol o ústním jednání - varianta obviněný, svědek + příp. další účastníci, zákonný zástupce, OSPOD, osoba přímo postižená
 14. Protokol o ústním jednání - varianta obviněný, svědek
 15. Rozhodnutí - vina
 16. Usnesení o zastavení řízení
 
 

 

Rejstřík trestů

Metodika a informace krajského úřadu

Stanovisko MVČR k některým sporným otázkám po přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Stanovisko MVČR k problematice chybějícího podpisu na odvolání
Stanovisko MVČR k problematice ustanovení § 65 odst. 1 zákona_o_obcích
Stanovisko MVČR k oznamování přestupků, audiozáznamům a otázkám souvisejícím s evidencí přestupků
Stanovisko k poskytování svědeckých výpovědí VZP či SSZ

​Výkladové stanovisko vztahu  ustanovení §  7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích a ustanovení §  49 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky Urážka na cti

Výkladové stanovisko k zákonu č. 204/2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zavineni_na_pokutovem_bloku.pdfZavinění na pokutovém bloku

Stanovisko Ministerstva financí ČR - svědečné Stanovisko_MF_svedecne.pdfSvědečné

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - svědečné, odvody Stanovisko_MZ_svedecne_odvody.pdfSvědečné - odvody

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k pořizování audiozáznamů Policie České republiky Stanovisko_audio_zaznam.pdfPořizování audio-záznamu

 

Zápisy z konzultačních dnů

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2019

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2018

 

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2017

 1. Zápis ze dne 7. 3. 2017
 2. Zápis ze dne 6. 6. 2017 
 3. Zápis ze dne 5. 9. 2017
 4. Zápis ze dne 5. 12. 2017

 

  

 

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 27.3.2020 10:18