Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Evidence obyvatel, OP, CD

 Evidence obyvatel, OP, CD

Metodika krajského úřadu k evidenci obyvatel, občanským průkazům a cestovním dokladům

 1. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 4. 12. 2018
 2. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 5. 12. 2018
 3. Metodická pomůcka pro pracovníky obecní úřadů v Karlovarském kraji na úseku EO, OP a CD
 4. Postup ohlašovny ve správním řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu
 5. Postup ohlašoven v řízení při rušení údaje o místu pobytu s neznámým pobytem účastníka - Metodika - opatrovník a fikce doručení (7.2.2012) 

 

Metodika a směrnice Ministerstva vnitra ČR k evidenci obyvatel, občanským průkazům a cestovním dokladům 

 1. Metodický den 21. 11. 2019 informace o úseku OP CD
 2. Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k EO
 3. Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k agendám OP a CD
 4. Rozsudek KS Ostrava č.j. 22 Ca 292/2009-57
 5. Metodické školení k novelám zákonů
 6. Stanovisko MV pro doručování písemností nezletilým
 7. Metodický den 26. 10. 2018 - dotazy k evidenci obyvatel
 8. Metodický den 26. 10. 2018 - dotazy k OP a CDV_Metodicky_den_OP_CD.pdf
 9. MV_a_MS_dorucovaci_adresy.pdfStanovisko MS a MV pro doručování písemností (stanovisko k výkladu formy adresy pro doručování písemností vedené v informačním systému evidence obyvatel) (pdf)
 10. Manuál pro obce pro využívání údajů z registru obyvatel a AISEO pro účely samospráv
 11. Zprostredkovani_kontaktu.pptZprostředkování kontaktu (ppt) (17.6.2010)  
 12. Poriz_foto_na_dokl_upozorneniMV_02_2012.pdfPořizování foto na doklady pro účely vydávání elektronických občanských průkazů (pdf) (14.2.2012)

 

Vzory k evidenci obyvatel, OP a CD

 1. Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
 2. Výzva k odstranění nedostatků žádosti
 3. Usnesení o přerušení řízení - odstranění nedostatků návrhu
 4. Usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad návrhu
 5. Oznámení o zahájení řízení
 6. Předvolání svědka
 7. Protokol o výslechu svědka
 8. Protokol o ústním jednání
 9. Výzva účastníka řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 10. Rozhodnutí o vyhovění návrhu
 11. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu
 12. Vyrozumění o podaném návrhu
 13. Předložení odvolání odvolacímu orgánu
 14. Doručovací obálka s modrým pruhem
 15. Usnesení o ustanovení opatrovníka
 16. Veřejná vyhláška - doručení písemnosti
 17. Sběrný arch spisu
 18. Usnesení o zastavení řízení - odpadl důvod
 19. Usnesení o zastavení řízení - žádost zjevně právně nepřípustná
Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 31.12.2020 14:27