Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Evidence obyvatel, OP, CD

 Evidence obyvatel, OP, CD

Metodika krajského úřadu k evidenci obyvatel, občanským průkazům a cestovním dokladům

 1. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 4. 12. 2018
 2. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 5. 12. 2018
 3. Metodická pomůcka pro pracovníky obecní úřadů v Karlovarském kraji na úseku EO, OP a CD
 4. Postup ohlašovny ve správním řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu
 5. Postup ohlašoven v řízení při rušení údaje o místu pobytu s neznámým pobytem účastníka - Metodika - opatrovník a fikce doručení (7.2.2012) 

 

Metodika a směrnice Ministerstva vnitra ČR k evidenci obyvatel, občanským průkazům a cestovním dokladům 

 1. Metodický den 26. 10. 2018 - dotazy k evidenci obyvatel
 2. Metodický den 26. 10. 2018 - dotazy k OP a CDV_Metodicky_den_OP_CD.pdf
 3. MV_a_MS_dorucovaci_adresy.pdfStanovisko MS a MV pro doručování písemností (stanovisko k výkladu formy adresy pro doručování písemností vedené v informačním systému evidence obyvatel) (pdf)
 4. Manuál pro obce pro využívání údajů z registru obyvatel a AISEO pro účely samospráv
 5. Zprostredkovani_kontaktu.pptZprostředkování kontaktu (ppt) (17.6.2010)  
 6. Poriz_foto_na_dokl_upozorneniMV_02_2012.pdfPořizování foto na doklady pro účely vydávání elektronických občanských průkazů (pdf) (14.2.2012)

 

Vzory k evidenci obyvatel, OP a CD

 1. Základní poučení účastníka správního řízení
 2. Výzva k vyjádření účastníka k podkladům rozhodnutí
 3. Oznámení o zahájení správního řízení (trvalý pobyt)
 4. rozhodnuti_TP_nerusi.docRozhodnutí o nezrušení TP (doc) (9.7.2012) 
 5. rozhodnuti_TP_rusi.docRozhodnutí o zrušení TP (doc) (9.7.2012)
 6. rozhodnuti_TP_spolecne_rizeni.docRozhodnutí TP - společné řízení (doc) (9.7.2012) (doc) (9.7.2012) (doc) (9.7.2012) (doc) (9.7.2012)
 7. usneseni_opatrovnik.docUsnesení o opatrovníkovi (doc)
 8. usneseni_podjatost.docUsnesení o podjatosti (doc)
 9. usneseni_zastaveni_rizeni.docUsnesení o zastavení řízení (doc)
 10. usneseni_spolecne_rizeni.docUsnesení - společné řízení (doc)
 11. rozh_neprov_zmeny_TP.docRozhodnutí o neprovedení změny TP (doc)
 12. zadost_zruseniudajeoTP.docŽádost - zrušení údaje o místu TP (doc) (21.3.2011)
 13. Sberny_arch_tiskopis.xlsxSběrný arch - tiskopis (xlsx) (19.3.2013)
 14. Vzor_pouziti_sberneho_archu.xlsxVzor použití sběrného archu (xlsx) (19.3.2013)
Za stránku zodpovídá: Bc. Jana Růžičková
Datum poslední změny: 12.6.2019 13:40