Úvodní strana > Krajský úřad > Povinné informace dle ISVS

 Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní čísla
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
  7. Adresa e-podatelny 
  8. Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   - usnesení tohoto typu nebylo v posledních dvou letech přijato
 15. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Ostatní povinné informace podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum poslední změny: 13.6.2016 8:47