Úvodní strana > Krajský úřad > Povinné informace dle ISVS

 Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název - Karlovarský kraj
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat - bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
 13. Předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
 15. Licenční smlouvy

                    Karlovarským krajem dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.

 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Ostatní povinné informace podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 21.3.2023 11:30