Žádost o informace

Žádost o informaci je možné podat v písemné formě osobně na podatelně krajského úřadu, zaslat ji poštou na adresu krajského úřadu nebo ji podat elektronickou formou na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně elektronickou formou přes
E-podatelnu krajského úřadu. Stejným způsobem lze podat jakoukoli jinou žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 17.10.2019 10:04