Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení ekonomicko-analytické

 Oddělení ekonomicko-analytické

 • Výkon funkce zřizovatele příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 
 • Výkon valné hromady u Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
 • Metodické vedení nemocnic a příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví na území Karlovarského kraje, vč. agendy financování nemocnic z rozpočtu kraje 
 • Řízení zdravotních služeb na úrovni kraje, vč. zajišťování lékařských pohotovostních služeb a činností nehrazených ze všeobecného zdravotního pojištění 
 • Tvorba strategických dokumentů, dotačních titulů a koncepcí v oblasti zdravotnictví 
 • Administrace náborových a motivačních příspěvků 
 • Veřejnosprávní kontroly dotací v oblasti zdravotnictví 
 • Poskytování individuálních dotací v oblasti zdravotnictví 
 • Příprava podkladových materiálů pro jednání orgánů kraje a zdravotního výboru a plnění úkolů těchto orgánů 
 • Metodická a koordinační činnosti v oblasti zdravotnictví 
 • Příprava a realizace rozpočtu činností zabezpečovaných kraje v samostatné i přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Pelc
Datum poslední změny: 7.9.2020 9:19