Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Náplň činnosti oddělení přeshraničních projektů

 Náplň činnosti oddělení přeshraničních projektů

Oddělení přeshraničních projektů odboru regionálního rozvoje vykonává následující činnosti:

V rámci implementace Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2021-2027 zabezpečuje v roli Regionálního subjektu následující činnosti:

  • publicita, poskytování informací o programu včetně poradenství (ve spolupráci s JTS)
  • přijímání projektových žádostí českých lead partnerů
  • kontrola formálních náležitostí a odborné posouzení žádostí českých lead partnerů
  • spolupráce při hodnocení projektových žádostí
  • zajištění další činnosti vyplývající Regionálnímu subjektu z Programového/Realizačního dokumentu

V rámci implementace Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 zabezpečuje v roli Regionálního subjektu následující činnosti:

  • publicita, poskytování informací o programu včetně poradenství
  • přijímání projektových žádostí českých lead partnerů
  • kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti žádostí českých lead partnerů
  • spolupráce při hodnocení projektových žádostí
  • zajištění další činnosti vyplývající Regionálnímu subjektu z Programového/Implementačního dokumentu

 

V rámci implementace Prgoramů účast na implementaci Fondu malých projektů

V souladu s vnitřními předpisy KK spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání fondů EU

Zajištění zpracování informací a iniciace projektů na úrovni nadnárodní a meziregionální spolupráce

Administrativní zajištění zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK

 

Za stránku zodpovídá: Kamila Voštová
Datum poslední změny: 30.9.2022 13:27