Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků

 Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků

  • přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • v rozsahu své působnosti zajišťuje konzultační a metodickou činnost
  •  vyhodnocuje v daném časovém období kontrolní činnost vykonanou podle zákona č. 420/2004Sb., zda tato poskytuje ředitelce krajského úřadu a příslušným odborům spolehlivé a včasné finanční a jiné informace
  • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • zjišťuje, zda zavedený kontrolní systém na obcích je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
  • vyřizuje stížnosti, podněty v působnosti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
  • zpracovává vyřizování přestupků v dané oblasti pokud nejsou vyřizovány jinýni odbory. ​
Za stránku zodpovídá: Ing. Věra Janouchová
Datum poslední změny: 22.8.2022 14:06