Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení administrativních činností

 Oddělení administrativních činností

  • organizuje pracovní program, vyřizuje potřebnou písemnou agendu dle pokynů ředitelky a náměstků hejtmanky,
  • vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy nebo samosprávy kraje v oblastech  působnosti příslušného náměstka hejtmanky,
  • zajišťuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje v oblastech působnosti příslušného náměstka hejtmanky,
  • přiděluje korespondenci příslušným odborům a oddělením k vyřízení,
  • vede evidenci, rozpis a zajišťuje kontrolu úkolů, uložených jednotlivým odborům, a sleduje termíny stanovené pro jejich splnění,
  • eviduje čerpání reprezentačních výdajů ředitelky a náměstků hejtmanky, vede evidenci poskytnutých darů,
  • eviduje, ukládá a provádí skartaci  písemností v kanceláři ředitelky, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi.
Za stránku zodpovídá: Naděžda Domecká
Datum poslední změny: 6.3.2017 11:03