Odbor investic

Organizační struktura a náplně činnosti
  • Popis činností​​, které v rámci organizační struktury Karlovarského kraje zajišťuje odbor investic:

 

  • oddělení přípravy a realizace investic
  • oddělení grantových schémat
  • oddělení veřejných zakázek

 

 Personální obsazení

Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 15.10.2019 10:46