Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Odbor informatiky

 Odbor informatiky

Organizační strunktura a náplně činností

 • Oddělení aplikační a uživatelské podpory
 • Oddělení správy serverů a sítě
 • Oddělení digitální technické mapy a geografického informačního systému
 •  

  informace z odboru informatiky

 • KontaktPersonální obsazení​ odboru a kontakty
 •  

  Za stránku zodpovídá: Ing. Petr Kulda
  Datum poslední změny: 11.10.2017 8:15