Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Odbor informatiky

 Odbor informatiky

Organizační strunktura a náplně činností

 • Oddělení aplikační a uživatelské podpory
 • Oddělení digitální technické mapy a geografického informačního systému
 • Oddělení správy serverů a sítě
 •  

  Informace z odboru informatiky

   

  Personální obsazení​

   

  Za stránku zodpovídá: Ing. Jiří Heliks
  Datum poslední změny: 21.12.2020 11:36