Registr oznámení

V registru oznámení jsou podle zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny údaje o příjmech, závazcích, darech, majetku a funkcích, které vykonávali v uplynulém roce hejtman Karlovarského kraje, uvolnění zastupitelé a vedoucí zaměstnanci krajského úřadu.

Za stránku zodpovídá: Bc. Bedřich Kořínek
Datum poslední změny: 2.6.2017 9:15