Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Informace o vydání stanoviska ke změně č. 47 Územního plánu Aš

 Informace o vydání stanoviska ke změně č. 47 Územního plánu Aš

Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o vydání souhlasného stanoviska:

„Územní plán Aš změna č. 47"

 
Datum zveřejnění: 7.10.2021 0:00
Datum sejmutí: 7.11.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Gabriela Benešová
Poslední aktualizace : 7.10.2021 12:44