Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Informace o návrhu koncepce: "Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021 – 2027“

  Informace o návrhu koncepce: "Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021 – 2027“

Jako dotčený územní samosprávný celek zveřejňujeme v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o návrhu koncepce:
 

"Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021 – 2027“

 
Datum zveřejnění: 6.10.2021 0:00
Datum sejmutí: 6.11.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Gabriela Benešová
Poslední aktualizace : 6.10.2021 15:09