Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Další informace a oznámení

 Další informace a oznámení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nošení ochranných prostředků dýchacích cest
(Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb  
 (Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)

Změna opatření - omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb (Vyvěšeno dne 13.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - provoz škol (Vyvěšeno dne 16.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - týkající se návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb 
(Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - týkající se návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech
pro výkon zabezpečovací detence (Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - týkající se vycházek v zařízeních sociálních služeb
(Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - sociální služby (Vyvěšeno dne 13.04.2021 do odvolání)

 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID - 19 (Vyvěšeno dne 08.03.2021 do odvolání) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se testování dětí, žáků a studentů
(Vyvěšeno dne 08.04.2021 do odvolání)

Změna opatření testování žáků (Vyvěšeno dne 13.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna opatření (Vyvěšeno dne 21.04.2021 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna opatření (Vyvěšeno dne 21.04.2021 do odvolání)

(Vyvěšeno dne 19.03.2021 do odvolání; změna opatření vyvěšena dne 29.03.2021 do odvolání))
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -  o pravidlech nařizování izolace a karantény
(Vyvěšeno dne 03.03.2021 do odvolání)
 
Zrušení opatření týkajícího se úředních hodin a osobního kontaktu v budovách Krajského úřadu Karlovarského kraje
  (Vyvěšeno dne 13.04.2021, Sejmuto dne 29.04.2021)  
 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 s účinností od 1.1.2021 (Vyvěšeno dne 30.12.2020 do odvolání)

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se antigenních testů (Vyvěšeno dne 02.03.2021 do odvolání)
 
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - testování zaměstnanců s účinností od 24.03.2021
(Vyvěšeno dne 23.03.2021 do odvolání)
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - samotestování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 28.03.2021
(Vyvěšeno dne 23.03.2021 do odvolání)
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
(Vyvěšeno dne 23.03.2021 do odvolání)  
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - testování zaměstnanců škol a školských zařízení
(Vyvěšeno dne 12.04.2021 do odvolání)
 

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
(Vyvěšeno dne 13.11.2020 do odvolání)

201216-oznameni-zvereneni-planu-povodi.pdfOznámení o zpřístupnění návrhů národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (Vyvěšeno dne 16.12.2020, Sejmuto dne 18.06.2021)

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb Pavel Vimmer, lázeňská léčebně rehabilitační péče,
Spa hotel Diana, Františkovy Lázně. (Vyvěšeno dne 21.04.2021, Sejmuto dne 22.06.2021)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

Za stránku zodpovídá: Marie Valentová
Datum poslední změny: 21.4.2021 10:53