Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Další informace a oznámení

 Další informace a oznámení

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Váňa, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Ostrov (Vyvěšeno dne 13.05.2021, Sejmuto dne 01.08.2021)
 
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - Visa Tour, s.r.o., Karlovy Vary, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut (Vyvěšeno dne 26.05.2021, Sejmuto dne 01.08.2021)
 
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - Domácí péče Marie Jarošová, s.r.o. 
(Vyvěšeno dne 01.06.2021, Sejmuto dne 03.08.2021)
 
Oznámení o ukončení činnosti APOTHECIUM, spol. s r. o. (Vyvěšeno dne 22.06.2021, Sejmuto dne 01.08.2021)
 
Výzva k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje (pokračování v roce 2021) - úplné znění
(Vyvěšeno dne 31.05.2021, Sejmuto dne 02.01.2022)
 
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádného veterinárního opatření ze dne 14. 4. 2021 k tlumení a prevenci nebezpečné nákazy tularémie zajíců (Vyvěšeno dne 20.07.2021, Sejmuto dne 04.08.2021)
 
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Zuzana Michálková, praktický lékař pro děti
a dorost Bukovany a Krajková (Vyvěšeno dne 26.07.2021, Sejmuto dne 02.01.2022)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​ 
Za stránku zodpovídá: Marie Valentová
Datum poslední změny: 26.7.2021 14:59