Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > COVID-19 Mimořádná opatření vlády ČR

 COVID-19 Mimořádná opatření vlády ČR

  Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

  Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb

  Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

  Mimořádné opatření k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2. (Vyvěšeno dne 23.10. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 30. 11. 2021. (Vyvěšeno dne 29.11. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách, s účinností od 1.11.2021

  Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021 (Vyvěšeno dne 13.11. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021

  Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. a od 6. 12 2021

  Mimořádné opatření  – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání,.(Vyvěšeno dne 27.10. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15. 11. 2021.(Vyvěšeno dne 13.11. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření – stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s účinností od 31. 8. 2021. (Vyvěšeno dne 20.08.2021, Sejmuto do odvolání) 

  Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 27.10. 2021

  210707_Mimoradne_opatreni_6.pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ​změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností s účinností od 9.7.2021 (Vyvěšeno dne 07.07.2021 do odvolání)210707_Mimoradne_opatreni_7.pdfzměna opatření 
(Vyvěšeno dne 07.07.2021 do odvolání)

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - pořádání organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně (Vyvěšeno dne 19.07.2021 do odvolání)

  Mimořádné opatření – podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 15. 11. 2021 (Vyvěšeno dne 6.11.2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 22. 11. 2021

  Změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 23. 11. 2021

  ​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
Datum poslední změny: 29.11.2021 11:55