Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Hranice u Aše

 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Hranice u Aše

č.j. KK/858/MP/21
Karlovy Vary, 08.04.2021
 

Karlovarský kraj
Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

 

 

 

zveřejňuje záměr bezúplatného převodu
 

Ø části pozemku p.p.č. 3768/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1382-113/2020 z původního pozemku p.p.č. 3768/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3768/7 o výměře 578 m2, v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, konkrétnímu zájemci:

 

 

 

 

Město Hranice
     Sídlo: U Pošty 182, Hranice u Aše, PSČ 351 24

     IČO:   00253961

 

 

Tento záměr byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 06.04.2021 usnesením č. RK 360/04/21.
 
Možnost podávat připomínky a konkurenční nabídky není adresností záměru dotčena. K zveřejněnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a v souladu s § 18 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení) předložit své nabídky. Poslední den předložení (doručení) nabídky je den ukončení zveřejnění výše uvedeného záměru.
 

Bližší informace:
 
V kanceláři č. dveří: 418, budova ,,B“
Vyřizuje: Bc. Olga Vokáčová, tel.: 354 222 541
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              08.04.2021
Sejmuto z úřední desky dne:                   10.05.2021

 

 

  

 
Bc. Olga Vokáčová, v.r.
vedoucí odboru správa majetku
Datum zveřejnění: 8.4.2021 0:00
Datum sejmutí: 10.5.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Poslední aktualizace : 8.4.2021 10:24