Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Nejdek

 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Nejdek

č.j. KK/840/MP/21
Karlovy Vary, 30.03.2021

 

​Karlovarský kraj

Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

 
zveřejňuje záměr prodat
 
pozemek p.č. 1795/2 o výměře 140 m2, v k.ú. a obci Nejdek, konkrétnímu zájemci:
XXXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXX
Bytem: XXXXXX
PSČ XXX XX XXXXXX
 
 
Tento záměr byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 22.03.2021, usnesením č. RK 304/03/21.
 
Možnost podávat připomínky a konkurenční nabídky není adresností záměru dotčena. K zveřejněnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a v souladu s § 18 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení) předložit své nabídky. Poslední den předložení (doručení) nabídky je den ukončení zveřejnění výše uvedeného záměru.
 
 
 
Bližší informace:
 
V kanceláři č. dveří: 418, budova ,,B“
Vyřizuje: Bc. Olga Vokáčová, tel.: 354 222 541
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:       31.03.2021
Sejmuto z úřední desky dne:            03.05.2021
 
 
  
 
 
Bc. Olga Vokáčová, v.r.
vedoucí odboru správa majetku     
 
 
Příloha: částečný výpis LV č. 2225 v k.ú. Nejdek LV_Nejdek.pdfLV_Nejdek.pdf
Datum zveřejnění: 31.3.2021 0:00
Datum sejmutí: 3.5.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Poslední aktualizace : 31.3.2021 8:41