Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ÚZEMNÍ PLÁNY

 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ÚZEMNÍ PLÁNY

​V informačním systému SEA na internetových stránkách

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz  - kód KVK

jsou dostupné informace o územních plánech (včetně jejich změn) v Karlovarském kraji z hlediska zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Informace jsou též dostupné v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 1. patro, č. dveří 231.

Datum zveřejnění: 2.12.2016 0:00
Datum sejmutí:
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Adéla Soukupová
Poslední aktualizace : 8.10.2018 12:53