Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Postup při vyřizování stížností

 Postup při vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížností občanů proti postupu poskytovatele nebo při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejících se zdravotními službami v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Postup při vyřizování stížností (*.rtf)

Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Bartošová
Datum poslední změny: 12.4.2016 8:01