Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Projekty Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

 Projekty Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

 
PROJEKTY FINANCOVANÉ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
   Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV”
 
 
PROJEKTY FINANCOVANÉ V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
   Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"
   Projekt "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"
   Projekt "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"
 
 
PROJEKTY FINANCOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR  
   Projekt "Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - s finanční spoluúčastí 
   Statutárního města Karlovy Vary
  
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Cettlová
Datum poslední změny: 4.10.2016 15:58