Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Generel Nemocnice Karlovy Vary

 Generel Nemocnice Karlovy Vary

Žádáme o zasílání připomínek v elektronické podobě na adresu: lucie.salingova@kr-karlovarsky.cz  v termínu do 10.5.2016

Konečný generel Nemocnice Karlovy Vary

Ekonomická analýza využití areálu nemocnice

Grafická studie

Propočet finančních nákladů

 

Za stránku zodpovídá: Lucie Šalingová
Datum poslední změny: 11.4.2016 8:32