Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Registrace poskytovatelů sociálních služeb

 Registrace poskytovatelů sociálních služeb

    DP-MPSV-1-2017.pdfDoporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1/2017 Posuzování kvalifikace pracovníků v sociálních službách, upřesnění přechodného ustanovení § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Za stránku zodpovídá: Hana Černohousová, DiS.
Datum poslední změny: 6.2.2018 9:18