Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Protidrogová politika Karlovarského kraje

 Protidrogová politika Karlovarského kraje

Rok 2015 

Dne 17. 2. 2015 se uskutečnil ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary odborný seminář na téma Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Lektorem semináře byl Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze. 
2015_02_Karlovy_Vary.pptxprezentace ze semináře 

 

Rok 2013 

Dne 26. 3. 2013 se uskutečnil odborný seminář ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech na téma Právní aspekty, rizikové chování a návykové látky. Lektoroval Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze.

 

  • prezentace ze semináře (pdf)
  • protokol na testování při důvodném podezření na užití návykové látky (MS word)

 

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013 - 2016 (MS word)

  • Bezpečnostní analýza Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2013 - 2016 (MS word)
  • Přehled členů pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v kraji (MS word)
  • Přehled členů pracovní skupiny pro realizaci protidrogové prevence v kraji a Krajské protidrogové komise (MS word)
  • Slovník vybraných pojmů (MS word)

 

Rok 2010

Dne 26. 2. 2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal seminář na téma Legislativní aspekty drogové problematiky.

 

 

Kontakty na členy pracovní skupiny protidrogové prevence Karlovarského kraje

skolni_dotaznikova_studie.pdfŠkolní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických

  • prezentace školní dotazníkové studie ze dne 21.5.2010


Rok 2009 

Dne 27.1.2009 byla na semináři konaném na Krajském úřadu Karlovarského kraje představena Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje. Zpracovatelem závěrečné zprávy k analýze je PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
 

Výroční zprávy

vyrocni_zprava2015.pdfVýroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012 (MS Word)

Výroční zpráva 2011 (MS Word)

Výroční zpráva 2010 (MS Word)

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007  

 

adresar_aktualizace_2013.docadresář poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové politiky na území Karlovarského kraje

slovnik_pojmu.docSlovníček odborných a slangových drogových pojmů 

 

Odkazy

Osvětové materiály

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 14.9.2016 13:16