Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Standardy kvality sociálně-právní ochrany KÚKK

 Standardy kvality sociálně-právní ochrany KÚKK

Logo

 

Krajský úřad Karlovarského kraje jako orgán sociálně-právní ochrany ve smyslu § 4 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou definovány vyhláškou MPSV č. 473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a její přílohou č. 1.

 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany, tyto jsou účinné od 1. 1. 2015.
 
Pro účely naplnění některých standardů kvality sociálně-právní ochrany je orgánům sociálně-právní ochrany stanovena výše uvedenou vyhláškou povinnost zajistit veřejnou dostupnost informací o obsahu vybraných kritérií.
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních věcí zveřejňuje na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje informace o kritériích standardů č. 1, 3, 4, 7, 8, 9b, 13 a 14a.
 
Další zpracovaná kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany KÚKK jsou k nahlédnutí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí KÚKK kancelář č. dveří 225C a 134C.​ 
 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen KÚKK)


 

Standard č. 1 - MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Standard č. 3 - INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Standard č. 4 -  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Standard č. 7 - PREVENCE

Standard č. 8 - PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

Standard č. 9 - JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

Standard č. 13 - VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Standard č. 14 - NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY

 

 

 

 

 
​Stránky jsou v úpravě 
Za stránku zodpovídá: Petra Maněnová, DiS.
Datum poslední změny: 6.10.2015 8:11