Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Evropské vzdělávací programy

 Evropské vzdělávací programy

  • ERASMUS - program celoživotního učení zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni
  • COMENIUS - program vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy, vzdělávání pedagogických pracovníků; podpora evropské dimenze ve vzdělávání, výuky jazyků a mezikulturní výchovy ve školách
  • GRUNDTVIG - program zaměřený na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání  
  • Leonardo da Vinci - program zaměřený v rámci celoživotního učení na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni.
    Karlovarský kraj uspěl ve výzvě 2007 se svým projektem "Studijní cesty do zemí EU" zaměřeným na další profesní rozvoj manažerů lidských zdrojů.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 7.11.2013 10:07