Žákovské jízdné

Aktuální informace o aplikaci žákovského jízdného:

  • Výměr MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
  • Novela metodického pokynu pro zavedení žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě vydaná dne 20.07.2005 v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy ČR č. 29-30, vč. přílohy č. 1 (vzoru žákovského průkazu) a přílohy č. 2 (popisu jednotného datového formátu pro výstupy z odbavovacích zařízení).
  • Další informace a aktuality týkající se žákovského jízdného (odkaz na stránky Ministerstva dopravy ČR).
  • Metodický pokyn pro kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
  • Informace pro obce o dopravcích, se kterými Karlovarský kraj uzavřel smlouvy o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - poskytování žákovského jízdného:
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 13.11.2013 10:36