Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Seznam provozovatelů školicích středisek

 Seznam provozovatelů školicích středisek

Subjekty s akreditací k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů.

Za stránku zodpovídá: Alena Přibylská
Datum poslední změny: 30.11.2015 8:02