Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Informace o veřejné dopravě

 Informace o veřejné dopravě

Jízdní řády

Dopis Ministerstva dopravy o podmínkách provozu mezinárodní osobní dopravy provozované minibusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje:

 

Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2016 - 2028

  1. njral_2016.pdfNávrh jízdních řádů a územní obvody autobusových linek v Karlovarském kraji v roce 2016
  2. njral_vyh.pdfNávrhy jízdních řádů autobusových linek v Karlovarském kraji - výhled
  3. jr_gvd_2015_16.pdfJízdní řády na tratích Karlovarského kraje pro období GVD 2015 - 2016
  4. njrt_vyh.pdfNávrh jídzních řádů na tratích Karlovarského kraje - výhled

 

seznam-DO-KK-2018.pdfSeznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - Nařízení (EU) č. 181/2011

  • plný text předmětného nařízení.
  • Oznámení o vyhlášení seznamu autobusových terminálů
  • Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě
  • Zpráva o činnosti při prosazování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2013 - 2014
  • Zprava-o-cinnosti-cestujici.pdfZpráva o činnosti při prosa​zování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě za období let 2015 - 2016 

 

Předlohy žádostí o vydání licence k provozování veřejné/zvláštní linkové osobní dopravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě (platné od 03.10.2017):

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 21.2.2018 9:10